Política de Qualitat i Medi Ambient

GARATGE SELVA DIESEL, SL, concessió de la marca de prestigi DAF, en la seva activitat derivada de la comercialització i venda de vehicles nous, venda i muntatge de recanvis i accessoris i realització d’activitats de manteniment i reparació de vehicles, té com a objectius principals oferir el millor servei al client per aconseguir la màxima satisfacció d’aquest així com el respecte del medi ambient i la prevenció de la contaminació.

La nostra organització realitza les seves actuacions amb la política operacional següent:

  • Complir amb els requisits legals i reglamentaris aplicables i altres requisits que l’organització subscrigui relacionats amb els seus aspectes ambientals.
  • Col·laborar i informar als nostres proveïdors i subcontractistes perquè les seves actuacions es realitzin assegurant el compliment de les nostres normes quan la seva activitat desenvolupi bones pràctiques ambientals.
  • Compromís de documentar, implementar i mantenir el sistema de gestió i mantenir una millora contínua dels resultats.
  • La relació amb els nostres clients és el punt clau per aconseguir millorar el nostre servei cap a aquests, per tant hem d’aconseguir una relació directa amb els nostres clients per tal de millorar constantment el nostre servei.
  • Fomentar la conscienciació, motivació i sensibilització del personal amb la finalitat d’integrar-los dins dels mètodes específics i en les normes que assegurin la qualitat i la protecció del medi ambient, així com l’adequat compliment d’aquesta política.
  • Proporcionar informació ambiental als nostres clients i proveïdors, així com al públic en general.
  • Disposició de procediments per a l’establiment de mesures preventives que evitin l’aparició de no conformitats i procediments d’actuació en cas d’accidents que puguin tenir conseqüències mediambientals.
  • Establiment i revisió anual d’uns objectius i metes concretes i revisió periòdica d’aquesta política de gestió.

La Direcció General de GARATGE SELVA DIESEL, SL adquireix el compromís que aquesta política sigui portada a efecte i es comuniqui a tots els estaments de l’empresa implicats, en la revisió vigent.

Aquesta política es troba a disposició de públic, clients i administracions públiques que la requereixin.

Gerent,

Joan Triola i Oliveras.

Back to Top