Reunió de ASETRANS

Col·laboració el passat 25 de Maig a la reunió de ASETRANS a l’hotel Mas Solà.
Explicació del funcionament del nou tacògraf 1C.