Política de Privacitat

Politica de Dades

Denominació Social: GARATGE SELVA DIESEL, S.L

Nom Comercial: GARATGE SELVA DIESEL

Domicili Social: C/POL. IND. GIRONA C/ ROMANI – 17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA

CIF/NIF: B-17102641

Telèfon: 972.47.62.26

E-mail :garselva@garselva.cat

Nom de domini: www.garatgeselvadiesel.cat

De conformitat amb el disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( LOPD ) i la seva normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web, en compliment del disposat en l’art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin o hagin de facilitar les seves dades personals, que aquestes, seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a la Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella accepten expressament i de manera lliure e inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per a realitzar les següents finalitats.

1.- Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, sms, mms, comunicats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o
futur que faci possible realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts pel
prestador, així com per part dels col·laboradors o parthners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus
clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas les comunicacions comercials seran realitzades per part del
prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.
2.- Realitzar estudis estadístics.
3.- Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari en el lloc web de la companyia.
4.- Remetre el bolletí de notícies de la pàgina web.

El prestador informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que s’hagués de realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia es sol·licitarà el consentiment exprés, informat, e inequívoc per part dels titulars.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web son obligatòries, ja que són necessàries per la prestació d’ un servei òptim a l’ usuari. En cas de què no siguin facilitades totes les dades, el prestador no garanteix que l’ informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

El prestador garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés , rectificació, cancel·lació informació i oposició, en els termes disposats en la legislació vigent. Per això de conformitat amb lo disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercitar els seus drets remetent una sol·licitud expressa, justament amb una còpia del seu DNI, a través dels següents mitjans:

1.- E-mail garselva@garselva.cat
2.- Fax : 972.47.67.07
3.- Correu Postal : C/POL. IND.GIRONA C/ ROMANI – 17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA

De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent client en l’apartat de donar-se de baixa de tots els correus electrònics remesos per part del prestador.

De la mateixa manera, el prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i d’ organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

ÚS DE COOKIES I DEL FITXER D’ACTIVITAT

Consulteu la política de cookies aquí

SEGURETAT

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de l’ informació generalment acceptades en la indústria tals com firewalls procediments de control d’ accés i mecanismes criptogràfics tot això Amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per tal d’aconseguir-ho, l’usuari / client accepta que el prestador obtingui dades per efectes de la corresponent autentificació dels controls d’ accés.