Empresa

Som la posada a punt integral de la vostra flota

Més de 30 anys d’especialització i una filosofia de millora continua ens situa com la referència en el servei integral per a vehicles industrials a la província de Girona.

Som concessionari oficial de DAF Trucks i representem altres marques prestigioses internacionals. És l’aval de la nostra aposta per la màxima qualitat reforçada en el dia a dia, amb un servei proper per i per a persones.

Organigrama Tallers

Riudellots de la Selva

Llers

Politica de Qualitat i Medi Ambient

GARATGE SELVA DIESEL, SL, concessió de la marca de prestigi DAF, en la seva activitat derivada de la comercialització i venda de vehicles nous, venda i muntatge de recanvis i accessoris i realització d’activitats de manteniment i reparació de vehicles, té com a objectius principals oferir el millor servei al client per aconseguir la màxima satisfacció d’aquest així com el respecte del medi ambient i la prevenció de la contaminació.

La nostra organització realitza les seves actuacions amb la política operacional següent:

 • Complir amb els requisits legals i reglamentaris aplicables i altres requisits que l’organització subscrigui relacionats amb els seus aspectes ambientals.
 • Col·laborar i informar als nostres proveïdors i subcontractistes perquè les seves actuacions es realitzin assegurant el compliment de les nostres normes quan la seva activitat desenvolupi bones pràctiques ambientals.
 • Compromís de documentar, implementar i mantenir el sistema de gestió i mantenir una millora contínua dels resultats.
 • La relació amb els nostres clients és el punt clau per aconseguir millorar el nostre servei cap a aquests, per tant hem d’aconseguir una relació directa amb els nostres clients per tal de millorar constantment el nostre servei.
 • Fomentar la conscienciació, motivació i sensibilització del personal amb la finalitat d’integrar-los dins dels mètodes específics i en les normes que assegurin la qualitat i la protecció del medi ambient, així com l’adequat compliment d’aquesta política.
 • Proporcionar informació ambiental als nostres clients i proveïdors, així com al públic en general.
 • Disposició de procediments per a l’establiment de mesures preventives que evitin l’aparició de no conformitats i procediments d’actuació en cas d’accidents que puguin tenir conseqüències mediambientals.
 • Establiment i revisió anual d’uns objectius i metes concretes i revisió periòdica d’aquesta política de gestió.

La Direcció General de GARATGE SELVA DIESEL, SL adquireix el compromís que aquesta política sigui portada a efecte i es comuniqui a tots els estaments de l’empresa implicats, en la revisió vigent.

Aquesta política es troba a disposició de públic, clients i administracions públiques que la requereixin.

Gerent,

Joan Triola i Oliveras.

Politica de Qualitat Tacògrafs

El Gerente GARATGE SELVA DIESEL, S.L., consciente de la creciente competitividad del mercado y del compromiso que contrae con sus clientes, ha decidido implantar un sistema de calidad basado en la mejora continua, la satisfacción del cliente y el compromiso y la participación de todos los miembros de GARATGE SELVA DIESEL, S.L., así como liderar la gestión del mismo para alcanzar los objetivos estratégicos de la empresa que dirige.

Así, mediante el sistema de calidad implantado se pretende obtener el reconocimiento externo de GARATGE SELVA DIESEL, S.L., no solo desde el punto de vista de la calidad de sus Intervenciones Técnicas en Tacógrafos, sino por la mejora continua de sus métodos de trabajo y por la atención al cliente.

La estrategia de GARATGE SELVA DIESEL, S.L., es la creación de valor para el cliente, ofreciéndole Intervenciones Técnicas de Tacógrafos de calidad a precios que resultan competitivos y atractivos, la obtención de beneficio, solidez y liderazgo empresarial, así como la obtención de beneficio y solidez empresarial para el mantenimiento y desarrollo personal y profesional de todos nuestros empleados.

Con tal fin se definen los siguientes Objetivos de la Calidad, que son compatibles con los estratégicos:

 • Asegurar la satisfacción de nuestros clientes, mejorando continuamente y anticipándonos para ofrecerles soluciones inteligentes.
 • Utilizar todos los recursos necesarios que nos permitan garantizar que los productos que suministramos y los servicios que prestamos cumplen las especificaciones, normas y reglamentación aplicables.
 • Proporcionar la formación y adiestramiento al personal, que permita asegurar en todo momento que poseen el nivel de cualificación necesario para desempeñar las funciones que les son asignadas.
 • Perseguir el Aseguramiento de la Calidad en todos los niveles de GARATGE SELVA DIESEL, S.L., implicando a todo el personal e implantando sistemas y acciones orientados a la mejora y no solo a la detección de problemas.
 • Mantener un contacto permanente con nuestros Clientes, colaborando conjuntamente en la mejora continua de los productos y servicios que les ofrecemos.
 • Servirse de la gestión del sistema de calidad del centro de tacógrafos para alcanzar los objetivos estratégicos empresariales.
 • Apoyar, motivar, implicar y responsabilizar a todos los miembros de nuestra organización en el cumplimiento de los objetivos marcados.

Gerent,

Joan Triola i Oliveras.

Pla de Contingència COVID-19

Aquest document té com objectiu fer recomanacions per a la implementació de les mesures preventives necessàries per a la reducció del risc biològic per exposició al COVID – 19 en els llocs de treball.
Així mateix, ha de constituir un punt de partida per a la realització de les mesures preventives i/o correctores més adequades en el procés productiu per la realització de l’activitat laboral, amb les màximes condicions de seguretat perals treballadors afectats.

En aquest sentit, aquest pla ha de servir per a la correcta implantació del pla de treball que l’empresa haurà de dur aterme.

L’objectiu d’aquest document és definir sota quines condiciones de seguretat i mitjançant quins procedimetns s’ha decumplir per minimitzar el risc biológic per l’exposició al COVID-19 en els llocs de treball.