Nova normativa tacògrafs 2023

La UE ha anunciat una nova regularització pels tacògrafs dels vehicles de més de 3,5 tones. A partir del 21 d’agost de 2023 tots els vehicles que es matriculin hauran de portar el nou tacògraf G2V2.