Ja està disponible l’última edició de la Revista del Concessionari DAF!

Vegi les primeres impressions sobre el nou i innovador camió DAF, descobreixi històries de clients i notícies sobre productes, i aprofiti també les increïbles ofertes seleccionades per a vostè.