Garatge Selva Diesel, s.l. va col.labora el passat 25 de Maig a la reunió de ASETRANS a l’hotel Mas Solà. Vàrem ser els encarregats d’explicar el  funcionament del nou tacògraf 1C, per aclarir dubtes i donar informació d’aquest nou sistema de control.